Kariéra


Výňatek z textu Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)Výňatek z textu Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)

Výňatek z textu Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR)
Nařízení komise (EU) č. 461-2010
Nařízení komise (ES) č. 1400/2002 (tzv. bloková výjimka)- Majitel vozidla, které je ještě v záruce, může nechat provést běžnou údržbu tohoto automobilu nebo tzv. inspekční prohlídky i v nezávislém autoservisu. Pokud jsou tyto úkony provedeny bezvadně podle předpisu výrobce, nemůže to mít žádný negativní vliv na případné záruční opravy. To platilo už i dosud, ale nyní Evropská komise jasně deklaruje, že se to týká nejenom vozidel v zákonné záruce, ale i pokud jde o nadstandardní či prodlouženou záruku poskytovanou nad rámec zákonné výrobcem vozidla. Tedy i na záruky mobility, záruky neprorezivění karosérie a podobně. I to obsahovala dříve platná bloková výjimka, jenomže v tom panovaly určité nejasnosti. Někteří výrobci vozidel svoje nadstandardní a prodloužené záruky podmiňovali prováděním prohlídek výhradně v autorizovaných servisech, jiní to tak striktně nevyžadovali. Nyní je tedy takové zneužívání záruk, jak se doslova uvádí, zakázané (bod 69 Zneužití záruk Doplňkových pokynů).

- V platnosti zůstává možnost přístupu dalších subjektů do sítí autorizovaných servisů, pokud tyto subjekty splní stanovená kritéria, tedy tzv. servisní standardy. Ty musí být stanoveny jednotně a nediskriminačně. Nějaký dvojí metr při servisních standardech není přípustný. Výběrová kritéria jsou považována za kvalitativní, jsou-li objektivní a určena jen v nezbytném rozsahu. Pokud tedy například nezávislý autoservis požádá o autorizaci pro servis konkrétní značky vozidla, musí od výrobce vozidel nebo jeho importéra dostat příslušné standardy a splní-li je, musí získat servisní smlouvu.

- V Doplňkových pokynech se připouští zvláštní případ, kdy výrobce vozidel může od autorizovaného servisu požadovat, aby rovněž prodával nová motorová vozidla. To obecně možné není, ale lze to akceptovat třeba při zavádění nové značky na trh, kdy výrobce má možnost uplatnit povinnost spojení prodeje a servisu.

- Ani nová bloková výjimka (č. 461/2010), ani obecná bloková výjimka (č. 330/2010) neobsahují možnost převodu servisní smlouvy bez souhlasu výrobce vozidel. Pokud ale platí stávající smlouva podle blokové výjimky (č. 1400/2002), pak taková možnost existuje.

Doplňkové pokyny obsahují i pasáž nazvanou "Přístup nezávislých subjektů k technickým informacím". Už dosavadní bloková výjimka zajišťovala nediskriminovaný přístup nezávislých autoservisů, výrobců a distributorů náhradních dílů, výrobců servisních zařízení, vydavatelů technických informací, provozovatelů silniční pomoci a dalších k technickým informacím, nezbytným pro kvalitní provádění údržby a oprav motorových vozidel, případně související činnosti.

Je zcela zřejmé, že má-li být na trhu údržby a oprav motorových vozidel konkurence, pak taková konkurence musí být i v rovině autorizované versus nezávislé autoservisy. Aby nezávislé autoservisy mohly být pro autorizované konkurencí, a to Evropská komise považuje za velmi důležité, musí mít nezávislé autoservisy volný přístup k technickým informacím a pochopitelně také ke všem náhradním dílům. Evropská komise usoudila, že v tomto směru bude třeba zdůraznit tuto záležitost a zpřísnit kontrolu nad přístupem k technických informacím a proto je tomu věnován v Doplňkových pokynech poměrně velký prostor.

Samozřejmě, že v platnosti zůstávají dřívější ustanovení o tom, že výrobce, který by neposkytoval technické informace nebo bránil přímo či nepřímo jejich poskytnutí, ztratil by výhody spojené s blokovou výjimkou. Stále také platí, že přístup by měl být umožněn na žádost a bez zbytečného odkladu, informace by měly být poskytnuty v použitelné formě a ceny požadované za informace by neměly odrazovat od přístupu těmto informacím tím, že není brán v úvahu rozsah, ve kterém je nezávislý subjekt používá.Autopark Kyjov

Václava Bzeneckého 1391
697 01 Kyjov

(Naproti sklárenské sportovní haly směr Vlkoš)
Okres Hodonín (Jihomoravský kraj)


IČ: 29261767 DIČ: CZ29261767 Spisová značka C68889 vedená u Krajského soudu v Brně


Vytvořila společnost